BCT-Touristik

JAPAN erwartet Sie!

Kleiner Sprachführer Japanisch

Guten Tag
Konnichi wa
Guten Morgen
Ohayou gozaimasu
Guten Abend
Konbanwa
Auf Wiedersehen
Sayonara
Dankeschön
Arigatou gozaimasu
Bitteschön
Dou itashimashite
Ja
Hai
Nein
Iie
Entschuldigung…
Sumimasen…
Können Sie englisch sprechen?
Eigo wa hanasemasu ka?
Wo ist…
…wa doko desu ka?
…die Post?
Yuubin-kyoku…
…die Bank?
Ginkou…
…der nächste Geldautomat?
Chikaku no ATM…
…der Bahnhof?
Eki…
Links
Hidari
Rechts
Migi
Geradeaus
Massugu
Wie lange dauert es mit dem Zug / Bus?
Densha / Basu de dono gurai kakarimasuka?
Wie spät ist es?
Ima wa nanji desu ka?
Wie teuer ist…?
…wa ikura desu ka?
Teuer
Takai
Billig
Yasui
Ich nehme das hier/bei Ihnen
Kore/Sore o kudasai
Haben Sie…?
…wa arimasu ka?
Wasser
Mizu
Tee
O-cha
Reis
Gohan
Sonnencreme
Hiyakekuriimu
Pflaster
Bandoeido (Bandaid)
Wattestäbchen
Membou
Zahnbürste
Haburashi
Socken / Unterwäsche
Kutsushita / Shitagi
Regenschirm
Kasa
Batterien
Denchi
Haben Sie hiervon noch eine größere / kleinere Größe?
Kore yori okii-saizu / chiisai-saizu wa arimasu ka?
Null
Zero
Eins
Ichi
Zwei
Ni
Drei
San
Vier
Yon (oder Shi)
Fünf
Go
Sechs
Roku
Sieben
Nana (oder Shichi)
Acht
Hachi
Neun
Kyuu
Zehn
Juu
Hundert
Hyaku
Tausend
Sen
Zehntausend
Ichiman
Yen
En